ԼՑՈՒՑՈՂԱԿԱՆ συμπληρωτικός completivus, explens. որ եւ ԼՑՈՒՑԱՆՈՂԱԿԱՆ, ԼՑՈՂԱԿԱՆ. իբր Լցուցիչ։

Որպէս կարօտութեան լցուցողականքն։ Ոչ զի լցուցողական անձնաւորութեան բանին մարմինն լինիցի։ Ո՛չ մարմինն լցուցողական եղեւ աստուածայնոյն անձնաւորութեան Աթ. (՟Բ։)