ներգործական բայ. չէզոքական բայ.

ներգործական բայ չէզոքական բայ Խաղաղութիւն առնել. խաղաղել. հաշտութիւնգործել.

Զխնդութիւն առնելով հրախառն արեան ի քեզ ցայտեցելոյ՝ խաղաղագործիցէ յերկինս եւ յերկրի. (Թէոդոր. խչ.։)