ն.

ԽԱՆՁՈՂԵՄ ԽԱՆՁՈՏԵՄ. Խանձիլ, խանձատել.

Խանձողեցան նշխարք քո սուրբ ոսկերացդ. (Շար.։)

Զմարմինն այրեած խանձողեալ. (Նոննոս.։)

Շանթիւք հրոյ խանձոտէ. (Մանդ. ՟Ի՟Թ։)