s.

shepherd;
կին, աղջիկ —, shepherdess;
մանուկ —, shepherd boy.

adj. s.

κτινοτρόφος jumenti (vel pecorum, vel pecudis) pastor, pecuarius. Արածօղ խաշանց. հովիւ օդեաց եւ այծեաց. խաշնադարման. Խաշնաբոյծ. ըստ յն. Անասնասնոյց. Գոյուն չօպանը։

Որ բնակեալ են ի վրանս խաշնարածաց. (Ծն. ՟Դ. 20։)

Զերկրագործ մշակս եւ զխաշնարածս. (Յհ. կթ.։)

Խաշնարած ծառայքն. (Վանակ. յոբ.։)