adj.

cruciform, crossed;

adv.

cross-wise;
— դնել, to place across.

adj.

σταυροειδής habens formam crucis. Ունօղ զձեւ խաչի. խաչակերպ. խաչանման.

Ամենայն խաչաձեւ փայտի երկու կողմամբք պարտ է (կամ պարտի) լինել. (Կիւրղ. յես.։)

Զմատանին իմ խաչաձեւ. (Թղթ. դաշ.։)

Ըստ խաչաձեւ տեսակի դրանցն դրութեան. (Լմբ. յայտն.։)

s.

Ձեւ խաչի.

Եբեկ՝ ի չորս մասունս արարեալ. որ եւ զարիւնն ի հաշտարանն խաչաձեւդ տրամադրէր. եւ զի այնպէս բեկանէր տէրն. (Տօնակ.։)