adj.

dead on the cross, crucified;
— սպանանել, to put to fieath on the cross, to crucify.

adj.

Խաչիւ մահացեալ, կամ մահացուցանելով.

Արտախս հանին քան զայգին, եւ խաչամահ սպանին. (Ոսկ. յհ. ՟Ա. 9։)