adj.

crucified, tortured on the cross.

adj.

Չարչարեալ խաչիւ կամ վշտօք. խաչակիր. խաչազգեաց. որ ինչ լինի չնրչարանօք խաչի.

Խաչաչարչար սուրբ դիաապետ. (Շար.։)

Ի խաչաչարչար եւ ի բազմատանջ մարմնոյն. (Վրդն. լս.։)

Շաբաթն հանգիստ ի խաչաչարչար մահուանէն իջեալ ի գերեզման՝ հանգեաւ յաւուր շաբաթու. (Տօնակ.։ Ոսկիփոր.։)