Որ խարդախէ. խարդախիչ. առաւել մակդիր բանսարկին սատանայի.

Ջաղխեցեր զգլուխ խարդախողին. (Շար.։ տե՛ս եւ Նար. ՟Ղ. ՟Ղ՟Գ։)

Խարդախող եւ պատրող բռնաւորին սատանայի. (Լմբ. իմ.։)