adj.

dwelling in obscurity, obscure, gloomy;

s.

devils, demons.

adj.

ԽԱՒԱՐԱԲՆԱԿ ԽԱՒԱՐԱԲՆԱԿԵԱԼ. Բնակեալն ի խաւարի. եւ Ի բնէխաւարային.

Բաւարաբնակ եւ չարասէրն սատանայ. (Ոսկ. գծ.։)

Խաւարաբնակացն պատիրք։ Զլեգէոնն խաւարաբնակ. (Նար. ՟Կ՟Ե։ Զքր. կթ.։)

Մու՛տի խաւար (ո՛վ բանսարկու), փոխանակ խաւարաբնակ առնելոյզադամ. (Տօնակ.։)

Լուսաւորեացզխաւարաբնակեալ հեթանոսս. (ՃՃ.։)

Կամ Ուր Խաւարնբնակէ. Խաւարային. դժոխական.

Լուսաւորեաց զնստեալսն ի խաւարաբնակ տեղւոջ. (Թէոփիլ. պհ.։)

Յաղագս խաւարաբնակ արգելանի. (Շ. մտթ.։)

Մարմնովն ի գերեզմանի, եւ հոգւովն ի խաւարաբնակ արգեալս դժոխոց. (Գր. հր.։)

Խաւարաբնակ աղտեղութեանց աղտեղի տիղմ. (Խոր. վրդվռ.։)