adj.

clothed in darkness, surrounded with gloom, darkling.

adj.

ԽԱՒԱՐԱԶԳԵԱՑ ԽԱՒԱՐԱԶԳԵՍՏ ԽԱՒԱՐԱԶԳԵՑԵԱԼ, cf. ԽԱՒԱՐԱԶԳԱԾ.

Խաւարազգեաց վանին (սատանայ). (Խոր. հռիփս.։)

Դեղք խաւարազգեաց իմոց փորձութեանց. (Վրք. հց. ՟Ժ՟Թ։)

Ո՞վ ոք խաւարազգեաց վարուք անօրէնութեան զայլս, լուսաւորել ժպրհիցի. (Մանդ. ՟Ը.) (նոր ձ. խաւարազգած)։

Մեղաւորացն անձինք խաւարազգեցեալք եւ պատեալք ի մէջ լուսազարդեալ հրապարակացն երեւեսցին. (Մանդ. ՟Զ. կամ ՟Ժ՟Զ։)

Ի մէջ ապարասան խաւարազգեստ ազգիս. (Եղիշ. ՟Ը։)

Ոչ օծելոցն խաւարազգեստից. (Մաշտ.։)

Խաւարազգեստիս այսմիկ հանդիպիլ մարմնոյս. (Գանձ.։)

յետ ապականելոյ խաւարազգեստ (կամ խաւարզգեստ) մահուն. (Սեբեր. ՟Ժ։)