ԽԱՒԱՐԱՊԱՏ եւ ԽԱՒԱՐԱՊԱՏԵԱԼ. Պատեալ ի խաւարամած.

Երբեմն լուսազգեաց, եւ երբեմն խաւարապատ տգեղութեամբ. (Իսիւք.։)

Երկինք խաւարապատ եղեն ամպովք. (Աթ. ՟Ժ՟Բ։)

Որ հոգւովն փայլէր, խաւարապատլինէր. (Ոսկ. յաւագ ՟բշի.։)

Արքն որ էին ի նաւին, խաւարապատեալք էին (ի միգէ). (Ճ. ՟Ժ.։)