adj.

loving obscurity or darkness.

adj.

φιλοσκότος tenebrarum amans. Սիրօղ խաւարի, կամ գիշերոյ, մեղաց, մոլորութեան, եւ գաղտնի գործոց չարութեան.

Բու եւ հաւալուսն խաւարասէրք. (Վեցօր. ՟Ը։)

Լուսին՝ գիշերագնաց, խաւարասէր, լուսատեաց. (Գիւտ թղթ. առ վաչէ։)

Խաւարասէր որդիքն արեւելից։ Խաւարասէր թշնամին կենաց մերոց. (Եղիշ. ՟Գ. ՟Ը։)

Դեւք խաւարասէրք են. (Ի գիրս խոսր.։)

Զխաւարասիրացն փաղանդ։ Բարբարոս գնդից խաւարասիրացն հոգիք. (Նար. ՟Կ՟Ե. ՟Կ՟Թ. ՟Ղ՟Ա։)

Խաւարասէր խորհրդոց ոստիկանին. (Յհ. կթ.։)

Խաւարասէր կրօնիցդ, կամ աշխարհիս. (ՃՃ.։)