δημιουργός opifex, conditor. Ի մի խմբօղ կամ արարօղ բազմութեան. եւ ըստ յն. ոճոյ, Բովանդակիչ՝ կատարիչ, մանաւանդ՝՝ արարչագործ ամենայնի.

Մի քաղաք՝ երկնաւորն. մի արուեստաւոր խմբագործողն աստուած. (Նիւս. ի սքանչ.։)

Աղսօր մարգարէն կայ առաջի խմբագործողին. (Ճշ.։)

Խանձարրեաց զխմբագործողն անենայն արարածոց. (Գր. սքանչ. յաւետումն.։)