cf. ԽՆԱՄԱԿԱԼՈՒԹԻՒՆ.

Այգու ճանաչի մեր առ մեզ տէրութիւն եւ խնամարկութիւն. (Փարպ.։)

Հոգացեալ խնամարկութեամբ վասն մարդկան բանականաց. (Շ. բարձր.։)

Ցուցանէ առաւել խնամարկութիւն սոցա քան զսոդոմայ. (Երզն. մտթ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif խնամարկութիւն խնամարկութիւնք
accusatif խնամարկութիւն խնամարկութիւնս
génitif խնամարկութեան խնամարկութեանց
locatif խնամարկութեան խնամարկութիւնս
datif խնամարկութեան խնամարկութեանց
ablatif խնամարկութենէ խնամարկութեանց
instrumental խնամարկութեամբ խնամարկութեամբք