ն.

φροντίζω, ἑπιμελέομαι curo. Խնամով խորհել եւ պոգալ. յանձանձել. դարմանել. խնամ ածել՝ ունել՝ տանել. եւ Խնամով պահել.

Խնամէր եւ տեսանէր զպէտս նոցա. (՟Ա. Մակ. ՟Ժ՟Զ. 14։)

Խնամել արարածս. (Յճխ. ՟Ե։ Շար.։)

չ.

Եւ իբր չ. cf. ԽՆԱՄԱՐԿԵԼ.

Ամնեցուն հաւասարեպէս խնամէ. (Սահմ. ՟Ը։)

Կամէր խնամել ամպարշտացն հրէից. (Ոսկ. յհ. ՟Բ. 10։)

Թէ փոքունցն խնամէ ասէ, քանիօ՛ն մեծամեծացդ. (Երզն. մտթ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Անխնամեմ, եցի

Բարեխնամեմ, եցի

Նախախնամեմ, եցի

Voir tout