adj.

hoggish, behaving like a hog, rude.

adj.

Ունօղ զբարս խոզի. աղտեղասէր.

Եթէ չիցէ ոք խոզաբարոյ, որ տղմով բուծանի. (Տօնակ.։)

Թշնամւոյն առաջի ընկէց զսրբութիւն, եւ զմարգարիտն՝ խոզաբարոյին. (Վրդն. ծն.։)

Պատահի շնամտացն եւ խոզաբարոյիցն. (Երզն. մտթ.։)