adj.

pig-headed;
swinish, dirty, filthy.

adj.

Մտօք որպէս խոզ. անմտ. խոզաբարոյ. աղտեղասէր.

Շնաբարոյիցն եւխոզամտացն չէ՛ պարտ պատմել զբանն. (Ոսկ. մտթ. ի ցանկն։)

Առն խոզամտի ոչ գոյ սիրելի երբէք. (Ոսկիփոր.։)