s.

thought, meditation, consideration, contemplation, reflexion, imagination, speculation.

s.

Խոկալն. խորհումն. մտածութիւն. պարապումն. ուսումն. փոյթ.

Խոկումն մահու. (Նախ. ժող.։ Սահմ. ՟Ը։)

կրթին ի խոկումն՝ որ առ աստուած. (Լմբ. իմ.։)

Զազրանայ խոկմամբ խորհրդով. (Գր. հր.։)

Բոլոր էաց խոկմունս։ Յարհեստ պիտանացու տածեալ վեհագոյն խոկմանն. (Մագ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif խոկումն խոկմունք
accusatif խոկումն խոկմունս
génitif խոկման խոկմանց
locatif խոկման խոկմունս
datif խոկման խոկմանց
ablatif խոկմանէ խոկմանց
instrumental խոկմամբ խոկմամբք