s.

intellect, sense.

s.

Խորհրդարան մտաց. միտք. գուցէ նաեւ իբրեւ խոհակերոց եփուն եւ հասուն խորհրդոյ.

Ցնծայր ամենայն խոհարան լսողացն որպէս բազմախորտիկս անուշահոտ ճաշակօք. (Փարպ։)

Ի հոլովմանց խոհարանի իշխանական սրտին։ Աղքատիմաստ իմոց խոհարանաց շարժումն. (Արծր. Դ. 2. 11։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif խոհարան խոհարանք
accusatif խոհարան խոհարանս
génitif խոհարանի խոհարանաց
locatif խոհարանի խոհարանս
datif խոհարանի խոհարանաց
ablatif խոհարանէ խոհարանաց
instrumental խոհարանաւ խոհարանաւք