adj.

sober-minded.

adj.

Խոհեմ կամ խոհական մտօք. զգօն. մտացի. իմաստուն. ուշիմ.

Իմաստայեղց հարստութեամբ խոհեմամիտ երեւեալ։ Ժողովէ մանկունս խոհեմամիտս։ Խոհեմամիտ թագաւորն գագիկ. (Յհ. կթ.։)