ձ.

ԽՈՌՈՉԱՆԱՄ կամ ԽՈՌՈՋԱՆԱՄ. ԽՈՌՈՉԻՄ կամ ԽՈՌՈՋԻՄ. Խոռո լինել. լինել որպէս զփապար. փոս բանալ. եւ Ձայն հանել ջուրց խոխոջելոց ընդ խոռոչս.

Գետոց երագագունից ... խոխոջելով խոռոչացեալ. (Յհ. կթ.։)

Խոռոջացեալ խորոցն անբաւից. (Անան. եկեղ։)

Ի խորոցն յանդնդոցն լցեալ խոռոչեալխոռոջելովն. (Ագաթ.։)