ձ. հ.

cf. ԽՈՐԱՄԱՆԿԵՄ.

Գաբաւոնացիք խորամանկեցան պաշարաւն եւ խաբեպատիր զգեստիւք։ Այն որ զգուշութեամբ սրբութեամբ տարածանել ընդ աշխարհս ամենայն հանդերձեալ էր, որդին դաւթի (սողոմոն) սիրովն բազում կանանց խորամանկեցաւ առնել զնա. (Եփր. յես. եւ Եփր. թագ.։)

Այսպէս խորամանկի նա, եւ կեղծաւորի. (Եփր. ՟բ. թես.։)