adj.

tent-shaped or bell-shaped.

adj. adv.

Որ ինչէ ի ձեւ խորանի. վրանաձեւ. կամարաձեւ. գմբեթաձեւ.

Ի վերայ խորանաձեւ ծածկութեանն նշան տէրունական խաչին. (Փարպ.։)

Խորանաձեւ եւ կամարայարկ կոչէ զերկին. (Վրդն. ծն.։)

Լուսաւոր խորանաձեւ ամպովն. (Տօնակ.։)

Խորանաձեւ եղեւ բոցն ի վերայ նոցա. (Ճ. ՟Բ.։)

Խորանաձեւ կամարացեալ օդ վերնական. (Երզն. ոտ. երկն.։)

Եւ բոցն խորանաձեւ ցոլանայր շուրջ զնոքօք։ Հուր հնոցին խորանաձեւ կամարանման պատեալ. (Հարցնափառ.։)