adj.

clad in sack-cloth.

adj.

ԽՈՐԳԱԶԳԱՑ ԽՈՐԳԱՀԱՆԴԵՐՁ. Խարազնազգեաց.

Ամենեքեան խորգազգացք, ամենեքեան արջզնագեստ. (Լաստ. ՟Ժ՟Ա։)

Երեւեցուցանէր զանձն իւր մարդկան պահօղ եւ խորգահանդերձ. (Բուզ. ՟Զ. 8։)