adj.

secret, discreet, prudent.

adj.

Որ պահէ զգաղտնիս խորհրդոյն.

Այր բանիբուն բանիւ, եւ խորհրդապահ սրտիւ. (Փարպ.։)

Նախ խորհրդապահ լինէր թագաւորն. (Ճ. ՟Գ.։)

Աստէն խորհրդապահ ասին բանին աստուծոյ (մարդիկ). (Համամ առակ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Անխորհրդապահ, ի, աց

Անխորհրդապահութիւն, ութեան

Խորհրդապահութիւն, ութեան

Voir tout