s.

sun-stroke.

s.

ἁνεμοφθορία venti correptio. Խորշակահար առնելն, եւ լինելն. խորշակ.

Մահ եթէ լինիցի, խորշակահարութիւն, եւ դալուկն. (՟Բ. Մնաց. ՟Զ. 28։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif խորշակահարութիւն խորշակահարութիւնք
accusatif խորշակահարութիւն խորշակահարութիւնս
génitif խորշակահարութեան խորշակահարութեանց
locatif խորշակահարութեան խորշակահարութիւնս
datif խորշակահարութեան խորշակահարութեանց
ablatif խորշակահարութենէ խորշակահարութեանց
instrumental խորշակահարութեամբ խորշակահարութեամբք