s.

roasting;
ի —վս արկանել, to roast, to fry.

s.

ԽՈՐՈՎՈՒՄՆ ԽՈՐՈՎՔ. ὅπτησις, ὅπτημα assatio, assatura. Խորովելն, խորովիլն (ըստ ամենայն առման).

Անողորմ խորովումն տապակաց։ Զոր անողորմ մեծատունն ընկալաւ զհրոյն խորովումն. (Մանդ. ՟Ը։)

Ահեղ հուրն, եւ ահագին խորովումն. (Եփր. խոստ.։)

Զխորովումն մեղաւորաց. (Ճ. ՟Դ.։)

Արկին ի խորովս (ձկունս), բազմեցան եւ մատեան յուտել. (Բուզ. ՟Դ. 6։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif խորովումն խորովմունք
accusatif խորովումն խորովմունս
génitif խորովման խորովմանց
locatif խորովման խորովմունս
datif խորովման խորովմանց
ablatif խորովմանէ խորովմանց
instrumental խորովմամբ խորովմամբք