adj.

in many flocks;
in vast numbers;
— փունջ, nosegay of various flowers.

adj.

Խուռն երամով. ի յոքունց բաղկացեալ.

Հոտ բուրազուարթ, փունջ խուռներամ. (Նար. տաղ ծն.։)

Անթառամ ծաղիկ, շուշան վայրենի, փունջ խուռներամ՝ գարնանոյ. (Տաղ.։)