s.

φρύγανον, φρύγιον sarmentum, stipula. Ոստ եւ ճիւղ չոր՝ ճարակ հրոյ. ուռ, յարդ, ունգ, մղեղ.

Փոթորիկ իբրեւ զխռիւ առցէ զնոսա։ Իբրեւ զխռիւ ի հուր այրեցին։ Մերժեաց իբրեւ զխռիւ յերեսաց ջրոյ։ Որք ընդ խռուովք վայրենեօք բնակեալ էին. (Ես. ՟Խ. 24։ ՟Խ՟Է. 14։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Գիսախռիւ

Եղեգնխռիւ

Խռիւ ռուոց

Մանրախռիւ

Օձախռիւ

Voir tout