bot. s.

Mullein, cow's lungwort.

s.

ԽՌՆԴԱՏ որ եւ գրի ԽՌՋՏԱԿ. φλόμος verbascum. իտ. tassobarbasso Անուն խոտոյ, որ կոչի եւ Ձկան մահարար. ... ըստ Մենինսքեայ, պէվսիւր, աղանիւտտիւպպ։ (Բժշկարան.։)

Խռնդոտի տակով, եւ դմակ եղով օծանելիք արա՛. (Վստկ.։)