adj.

turbulent, tumultuous, seditious.

adj.

Յուզել խռովութեամբ. յուզիչ խռովութեանց.

Մի՛ գոնէ յաճախեցուսցես զխռովայոյզ հաւանութիւնս նոցա. (Մծբ. ՟Ժ՟Ը։)