adj.

talking in a lofty or threatening manner.

adj.

Որ խրոխտ ձայնիւ խօսի. մեծաբան.

Բանապաճոյճ, խրոխտաձայն, սիգացօղ, բարձրապարանոց. (Նար. ՟Հ՟Գ։)