s. chem.

cinnabar, vermilion;

bot.

dragon's blood.

s.

ԽՐՈՒԿ որ եւ ԿԻՆԱԲԱՐԻՍ. κιννάβαρι cinnabari կամ -ris;
gummi arboris indicae եւ calx colorata, minium եւ այլն. Կարկիր ներկ ինչ՝ բնական, կամ արուեստական՝ կազմեալ ի ծծմբոյ եւ ի սնդկէ. զինճէֆր. (Գաղիան.։ եւ )Հին բռ.։