va.

cf. Խնում.

cf. ԽՆՈՒՄ, խցի.

Զբնութեանցն խցանել զաղբիւրս. (Յհ. իմ. երեւ.։)

Խցանելով զբարան այնոցիկ, որք զպատճառս առնուն. (Ոսկ. յհ. ՟Բ։)

Լաստին դադարք վիմօք խցաւ։ Խցան բերանք չար խրատատուացն. (Նար. ՟Ի՟Դ։ Եղիշ. ՟Գ։)