s.

stoppage, obstruction.

s.

Խցանելն, եւ իլն. գոցելը, գոցուիլը.

Ամրափակ խցմամբ համրացոյց արգել հողմ բանսարուին. (Նար. ՟Ժ՟Ը։)

Բա՛ց զխցումն լսելեացդ. (Ոսկ. յհ. ՟Բ. 28։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif խցումն խցմունք
accusatif խցումն խցմունս
génitif խցման խցմանց
locatif խցման խցմունս
datif խցման խցմանց
ablatif խցմանէ խցմանց
instrumental խցմամբ խցմամբք