adj.

corpulent, fleshy, plump.

adj.

βαρύσωμος gravis corpore, et robustus. Մարմնով ծանր. հարստամարմին.

Ծանրամարմինքն ի ձեռն փարթամութեան ստացեալ երիվարս երագեն. (Լմբ. ժղ.։)

Ծանրամարմինս եւ անհեդեդ ուղտս անուանեաց. (Գէ. ես.։)