adj.

aggravating;
— հանգամանք, — circumstances.

adj.

այսինքն Ծանրացուցանօղ. ծանտրցընօղ.

ծանրացուցիչ պատաղումն վայրաքարշ կենցաղոյս. (Խոսր.։)

Տագնապ (է) տրտմութիւն ծանրացուցիչ. (Նիւս. բն.։)