ԾԼԵԼ ԾԼԵՑՈՒՑԱՆԵԼ ԾԼԻԼ. cf. ԸՆՁԻՒՂԵԼ. (Վստկ.։)

Զքահանային քո ահարոնի զգաւազանն չորացեալ՝ ծըլել եւ ծաղկիլ եւ պտղաբերել արարեր. (Մաշտ. ջահկ.։)

Իսկ (Ոսկ. մ. ՟Բ. 8.)

Տալ համարձակ պատասխանի, եւ մի՛ ինչ ծլիլ. իմա՛, զանգիտել, կամ հարթնուլ. Ռմկ. քաշուիլ, կամ վեր վեր ցաթկել. յն. καταπλαγῆναι.

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—ուցանեմ

Voix Active

Indicatif
Présent
ես ծլեցուցանեմ
դու ծլեցուցանես
նա ծլեցուցանէ
մեք ծլեցուցանեմք
դուք ծլեցուցանէք
նոքա ծլեցուցանեն
Imparfait
ես ծլեցուցանեի
դու ծլեցուցանեիր
նա ծլեցուցանէր
մեք ծլեցուցանեաք
դուք ծլեցուցանեիք
նոքա ծլեցուցանեին
Aoriste
ես ծլեցուցի
դու ծլեցուցեր
նա ծլեցոյց
մեք ծլեցուցաք
դուք ծլեցուցէք
նոքա ծլեցուցին
Subjonctif
Présent
ես ծլեցուցանիցեմ
դու ծլեցուցանիցես
նա ծլեցուցանիցէ
մեք ծլեցուցանիցեմք
դուք ծլեցուցանիցէք
նոքա ծլեցուցանիցեն
Aoriste
ես ծլեցուցից
դու ծլեցուսցես
նա ծլեցուսցէ
մեք ծլեցուսցուք
դուք ծլեցուսցջիք
նոքա ծլեցուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ ծլեցուցաներ
դուք մի՛ ծլեցուցանէք
Impératif
դու ծլեցո՛
դուք ծլեցուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու ծլեցուցանիջիր
դուք ծլեցուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու ծլեցուսջի՛ր
դուք ծլեցուսջի՛ք