adj.

modest, bashful, retiring, timid, shy.

adj.

Որ սիրէ առ տնին նստել ի ծունկս, կամ կապիլ ի տուն պարկեշտութեամբ. ընդասուն. տնասէր.

Ամրածածուկ քօղաձիգ ծնկասէր հարսունք վարսըս մերկացեալ. (՟Գ. Մակ. ՟Դ. 16։)