s.

faculty of reproduction, generative faculty.

s.

γονοποιΐα fortificatio γονημότης fecunditas. Ծնանելն. զաւակագործութիւն. եւ Ծննդականութիւն. բեղմնաւորութիւն.

Միայն ծննդագործութեամբ սպասաւորեն արարչադիր հրամանին. (Գր. հր.։)

Զի տացէ նոցա բնութիւն եւ զօրութիւն ծննդագործութեան. (Վրդն. ծն.։)

Գերաբղխէ սեպհականութեամբ խաղաղականին ծննդագործութեան. (Դիոն. ածայ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif ծննդագործութիւն ծննդագործութիւնք
accusatif ծննդագործութիւն ծննդագործութիւնս
génitif ծննդագործութեան ծննդագործութեանց
locatif ծննդագործութեան ծննդագործութիւնս
datif ծննդագործութեան ծննդագործութեանց
ablatif ծննդագործութենէ ծննդագործութեանց
instrumental ծննդագործութեամբ ծննդագործութեամբք