s.

generative faculty;
fecundity, fertility.

s.

γονιμότης fecunditas. դիւրածին կամ բազմածինն գոլ. բեղնաւորութիւն. ծննդագործութիւն. որդեծնութիւն. սերունդ.

Զփորձ առեալ ես զհոգւոյն ծննդականութիւն գերագոյն քան զմարմնոյն. (Մագ. ՟Ի՟Թ։)

Կեանս վշտագինս հանդերձ մահուամբ. (եւ ծննդականութիւնս տրտմութեամբ. Արծր. ՟Ա. 1։)

Կենդանարար ծննդականութեան սնուցիչս. (Դիոն. երկն.։)

Նմանութեամբ.

Զարմացեալ եմ ընդմտաց ծննդականութիւն. (Խոր. ՟Ա. 2։)

Ի ծննդականութիւն չարի կառաւարեալ զմիտս. (Յհ. կթ.։)

Զամուլ զվէմն դարձուցեր(ի) ծննդականութիւն ջուրցն վտակա. (Ագաթ.։)

Զբազմօրեայ ամլութիւն երկնի եւ երկրի ի ծննդականութիւն փոխարկէր։ Փարինք եւ երկաթ ի ծննդականութիւն հրափայլութեան. (Խոսր.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif ծննդականութիւն ծննդականութիւնք
accusatif ծննդականութիւն ծննդականութիւնս
génitif ծննդականութեան ծննդականութեանց
locatif ծննդականութեան ծննդականութիւնս
datif ծննդականութեան ծննդականութեանց
ablatif ծննդականութենէ ծննդականութեանց
instrumental ծննդականութեամբ ծննդականութեամբք