s.

abstinence.

ԾՈՄԱՊԱՀՈՒԹԻՒՆ ԾՈՄԱՊԱՀՔ. cf. ԾՈՄ.

Բազումք են պահպանութիւնք ծոմապահոց (կամ ծոմապահաց). (Մծբ. ՟Գ։)

Առաջաւոր անուանեմք զպահսն զայն, եւ բազումք ըստ նախնեացն սովորութեան ծոմապահութեամբ զաւուրսն զայնոսիկ անցուցանեն. (Շ. թղթ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif ծոմապահութիւն ծոմապահութիւնք
accusatif ծոմապահութիւն ծոմապահութիւնս
génitif ծոմապահութեան ծոմապահութեանց
locatif ծոմապահութեան ծոմապահութիւնս
datif ծոմապահութեան ծոմապահութեանց
ablatif ծոմապահութենէ ծոմապահութեանց
instrumental ծոմապահութեամբ ծոմապահութեամբք