adj.

sea-girt or surrounded.

adj.

Ծիր ունօղ զծով. շուրջ պատեալ ի ծովէ.

Շրջափակեալ յամենայն կողմանց ծովածիր էր տեղին (բիւզանդիոյ). (Փարպ.։)