s.

որ եւ կապիճ. թ. գապ. յն. գա՛վօս (ուստի գա՛գավօս, պոյտն. լտ. գա՛գապուս). κάβος mensurae frumentareae genus. Անօթ, աման, սան. եւ առանձին չափ արմտեաց.

Յաղագս կաբոսի։ Չափ մետասան քսեսի կոչի կաբոս. (որ է կէս մոդոյ. Շիր.։)