adj.

introduced beforehand;

s.

— սովորութիւն, prejudice, prepossession.

adj.

Կանխաւ մտեալ. կանխակալ. հնացեալ.

Զի սաստելովն՝ զկանխամուտ սովորութիւն հատանիցէ. (Ոսկ. մ. ՟Բ. 26. կանխակալութիւն. (ռմկ. նախապաշարումն։))