ձ.

ԿԱՇԿԱՌԻԼ. Կառչիլ ընդ միմեանս. լինել իբրեւ կարկառ քարանց խռնելոց ընդ միմեանս.

Հանդէպ ապարանից նորին կաշկառեալ վիմօք ի տեսիլ անցաւարացն թողոյր զնա. (Մագ. ՟Ժ՟Ղ։)