s.

Կառչիլն. կռուիլն. մածուած. սառոյց. պնդութիւն.

Իբրեւ զմոմաձեւ ինչ գ ոչ տարածեալ վասն առաւելութեան խոնաւութեանն գ եւ ոչ հակառակատպեալ յանչափութեան ի կառուածին, քանզի աննշան առ տիպս է անտեղի տալին (կարծրն). (Նիւս. կազմ.։)