adj. adv.

δυνατώτερος, -ον potentior, -ius. Զօրագոյն. զօրաւորագոյն. եւ Հարստագոյն.

Ի բանալ եւ ի փակալ կարողագոյն. (Պիտ.։)

Կարողագոյնքն եւ բռնաւորք ըստ բնութեան գազանաց վայրենամիտ լեալ. (Արծր. ՟Գ. 10։)

Մեծամեծքն եւ կարողագոյնքն ... ատեն զնա (զընչասէրն). (Ոսկ. յհ. ՟Բ. 46։)

կարողագոյնս զարթուցանել ի յաշխոյժ գումար. (Պիտ.։)