s.

act of nourishing, sustentation;
stewardship, administration, management.

adj.

ԿԵՐԱԿՐՉՈՒԹԻՒՆ τροφημότης nutritio եւ διοίκησις administratio. որ եւ ԿԵՐԱԿՐՈՂՈՒԹԻՒՆ, իբր Մատակարարութիւն. տնտեսութիւն.

Աջ ակն՝ սէր, եւ ձեռն՝ կերակրչութիւն եւ ոտն՝ թիկունք (լինելն)։ Ուսիցին զկերակրչութիւն աղքատաց։ Հնարի ապստամբել ի կերակրչութենէ այտի քումմէ։ Խոստովան եղեն հովիւք ընդ կերակրչութիւնն. (Եփր. համաբ. եւ այլն։)

Ձեռն՝ կերակրչութեան եւ խօսից է օրինակ, զի նովաւ կերակրիմք, եւ խօսիմք ի ձեռն դրոց. (Բրսղ. մրկ.։)

Իսկ (Եւս.պտմ. ՟Թ. 11։)

Դիցն այնոցիկ, որ ի ձեռն նոցա կեան ամենայն մարդիկ, եւ կերակրչութիւն իրաց թագաւորութեան. իմա՛ տնտեսութիւն։

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif կերակրչութիւն կերակրչութիւնք
accusatif կերակրչութիւն կերակրչութիւնս
génitif կերակրչութեան կերակրչութեանց
locatif կերակրչութեան կերակրչութիւնս
datif կերակրչութեան կերակրչութեանց
ablatif կերակրչութենէ կերակրչութեանց
instrumental կերակրչութեամբ կերակրչութեամբք