cf. ԿՇՌԱԿԻ, եւ ԿՇԻ)Ռ. մ.

Ընդ ամենայն զուգագոյն մերձենալ կշռապէս հայի յիւրն զօրութիւն. (Նիւս. կազմ.։)

Կշռապէս հայի յիւրն զօրութիւն։ Կշռապէս տայր զխնդիրն առնել։ Հասակագեղն փաղփեալ դիմօք, եւ կշռապէս զուգամասնութեամբքն. (Պիտ.։)

Սպառուածք անուանց ի հոռոմին՝ յարականին եւ յիգականին կշռապէս ունին (որոշմունս). (Երզն. քեր.։)

Յանհատէն կշռապէս դայեկեսցի քառակուսի. (Հին քեր.։)